NIEUWS

29

jun

Ter Haar en Posthouwer-Boerkamp werken samen

Vanaf 1 juli 2018 starten Vee- en varkenshandel Frans ter Haar uit Reutum en Varkenshandel Posthouwer – Boerkamp uit Wilp een samenwerking op de volgende punten:

  • uitwisseling van biggen
  • afzet van vleesvarkens
  • het verzamelen en tot waarde brengen van slachtzeugen

Hierdoor kunnen relaties van beide bedrijven in de toekomst beter bediend worden en kunnen vraag en aanbod sneller op elkaar afgestemd worden. Om dit te bereiken worden naast dierstromen ook kennis en ervaring met elkaar gedeeld.

Beide bedrijven hebben de visie dat het intensiveren van de onderlinge contacten zorgt voor meer slagvaardigheid in meerdere marktconcepten. Daarnaast opent dit de weg om verdere synergievoordelen nader te onderzoeken.